Lidmaatschap

Lidmaatschap

Introductie / lid worden

Als je geïnteresseerd bent in de schietsport, bestaat er de mogelijkheid om bij S.V. Duel kennis te maken met de club en het sportschieten.
Je kunt 3 keer komen als introducé, je mag dan de schietbaan op onder deskundige begeleiding en mag schieten met karabijn, pistool of revolver. Deze “kennismaking introductie schietsport” kost eenmalig 30 euro.

Na 3 keer als introducé geweest te zijn, moet je besluiten om wel of niet het lidmaatschap aan te vragen.
Besluit je om aspirant te worden, dan zijn er een paar regels waaraan je zal moeten voldoen.
De contributie bedraagt voor 2023 €165,- per jaar dit is inclusief lidmaatschap KNSA (dit is voor iedere schutter verplicht)

De wetgever heeft bepaald dat je, om lid te kunnen worden van een schietvereniging, een verklaring omtrent het gedrag (“VOG”) moet kunnen overleggen. Deze VOG kun je bij de gemeente waar je woonachtig bent aanvragen.
De formulieren hiervoor zijn op de club, maar kunnen ook via deze site gedownload worden en worden samen met jou ingevuld. Na dat je het VOG hebt verkregen, lever je die in, samen met het inschrijfformulier aspirant en 1 pasfoto in, bij de secretaris.
Na ontvangst wordt het dossier doorgestuurd naar de ballotage commissie, waarna een kort gesprek met deze -commissie plaats vindt. Daarna wordt men 6 maanden aspirant-lid.
Het is verplicht, nadat men toegelaten is als aspirant, de cursus basiskennis schietsport te volgen. Hier wordt voorlichting gegeven over veiligheid en wordt de basis- techniek van het sportschieten geleerd. als je deze cursus met goed gevolg afsluit wordt men na 6 maanden volwaardig lid.
Je schiet het eerste anderhalf jaar met clubwapens, dan kun je indien je 18 schietbeurten hebt gehad, een verlof (vergunning) voor een eigen wapen aanvragen.

De wetgever heeft deels deze regels gesteld en wij als S.V.Duel willen hier ook van harte aan meewerken, om te zorgen dat de schietsport een mooie en veilige sport blijft.