Wapen verloven

Beste clubgenoten, Zoals jullie ook wel in de media hebben gehoord is de club niet tot 31 maart maar tot en met 6 april gesloten.

Maar vooral onderstaand bericht van de KNSA is van belang.
Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten Vrijdag 20 maart 2020 De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt. De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Tot zover enige actuele informatie, wij houden jullie op de hoogte. Vriendelijke groet, Douwe