Clubsluiting en verlengen wapenverloven

Beste clubgenoten,

Zoals jullie ongetwijfeld al in de media hebben gehoord, zijn de maatregelen omtrent de corona ellende verlengt t/m 28 april.

Dit houdt in dat ook onze club noodgedwongen dicht is tot bovengenoemde datum.

Bestuur heeft in de tussentijd de kantine voorraad die over datum dreigde te gaan verkocht, zodat we daar in ieder geval niet met een strop blijven zitten.

We moeten maar kijken hoe lang dit gaat duren, anders komen schutters misschien ook in de problemen met de voor hen verplichte clubcompetitie, naar verwachting zal hier soepel mee worden omgegaan. Het verlengen van de verloven: Hieronder volgt nog een persbericht van de KNSA.

“Tijdens corona crisis worden verloven verlengd De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen. De politie streeft ernaar om de eerste verlengingsbesluiten zo mogelijk nog deze week te verzenden aan die verlofhouders die dat aangaat. Helaas kan het voorkomen, zo meldt de politie ons, dat gedurende een aantal dagen sommige verloven hun geldigheid verliezen en dus de betrokken sportschutter nog niet is voorzien van een verlengingsbesluit. De politie zal, zo meldt zij ons, in dezen niet handhavend optreden, uiteraard onder de voorwaarde dat de verlofhouder zijn/haar wapens bewaart in de kluis en er op geen enkele wijze gebruik van maakt. Dat laatste is ook niet aan de orde vanwege de verplichte sluiting van schietsportverenigingen in Nederland. Voor de Europese Vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit door de politie verzonden worden indien betrokkene daarover beschikt. In het verlengingsbesluit zal de politie nog nader ingaan op een aantal praktische zaken, zoals het aanleveren van een WM32-formulier, de overige aanvraagbescheiden en de betaling van leges.

Het KNSA-bestuur heeft de politie laten weten dat de KNSA content is met deze praktische oplossing in deze toch al voor velen moeilijke en gecompliceerde tijd “.

Pas goed op jezelf en je naasten en blijf gezond.

Vriendelijke groet, Douwe